BURRA TË DEVOTSHËM PËR GRA TË DEVOTSHME

INTERVISTA E ADNAN OKTARIT ME KANALIN 35 (IZMIR)
(07 SHKURT 2009)

ADNAN OKTAR: Logjika është një gjë shumë e rrezikshme për gruan.Logjika duket sikur punon në favor të gruas,por aktualisht i shkatarron ato, i plak,i bën të shëmtuara dhe shuan pasionin dhe forcën në shpirtin e tyre.Një grua mund ta arrijë bukurinë e vërtetë vetëm nëse i bindet  dhe i friksohet Allahut.Atëhëherë një grua merr vlerat e vërteta të një gruaje.Por një grua që nuk i bindet dhe pajtohet me urdhërat e Allahut, atëherë ajo nuk e fiton atë (pra të qenurit grua e vërtetë). Kjo gjë ndodh se gjithkushi duhet të jetojë vetëm sipas miratimit të Allahut.Në këtë rast, fuqia që Allahu fshehu në shpirtin e saj del përpara.Ndodhi kështu dhe me Profetin Jusuf (a s) me gruan.Për shembull një njeri i zakonshëm është i paditur.Ai mund të duket si një burrë, por ai është bosh nga brenda.Ai është një masë mishi e kockash. Gratë arsyeshme nuk tërhiqen nga burra të tillë,Gra të tilla pëlqejnë inteligjencën.Ata tërhiqen shumë drejt burrave inteligjentë racionale.Ata hipnotizohen nga ato.Ajo,inteligjenca i tërheq ato si magnet Kjo buron nga forca speciale që feja i jep.Por gratë ,gratë e devotshme,janë fare të paimpresionuara nga idiotët apo njerëzit pa fe.Njerëz të tillë nuk kanë asnjë efekt mbi ta,dhe madje i prapësojnë ato.Ata nuk mund të ndihmojnë vetveten,është një instikt i dhënë nga ALLAHU.Kur’ani e tregon këtë.Ai thotë burra të devotshëm për gra të devotshme, gra të devotshme për burra të devotshëm. Kjo është shumë cilësi e veçantë. Një grua di, ajo di në mënyrë të nënndergjegjeshme.Por është shumë e vështirë të gjesh dikë që ta nxjerrë atë jashtë. Një grua gjithmonë ka një burrë perfekt në nënndërgjegjen e saj.Por ato nuk mund ta zbulojnë atë.Me fjalë të tjerë gjithçka që ato duan është ndërgjegja dhe sinqeriteteti sepse gratë i urrejnë burrat që tregojnë gënjeshtra. Dhe me të vërtetë, nëse ndodh që disa herë ti gënjesh, kjo gjë do ta shkatërrojë atë dhe do të ketë një impakt negative në të.Dhe besimi. Besimi punon si një adrenalinë te gratë. Ai totalisht i shplodh ato dhe i bën të ndjehen rehat.Dhe kjo gjë i lejon gratë të rehatohen dhe të çlirojnë të gjitha forcat breda saj. Ajo nxjerr jashtë, atë nga thellësia, me fjalë të tjera.Dhe si mund të ndodhë që të besosh? Përmes frikës dhe dashurisë së Allahut.Nëse një grua beson se ka një dashuri të pastër ndaj Allahut,që ajo me pasion dhe sinqeritet është lidhur me Allahun,pastaj në trurin e saj shkrihet fytyra e atij burri.Ajo krijon një rehati,shplodhje në trurin e saj..Dhe kështu shpirti i gruas mbrenda saj është gjithashtu i shplodhur,i qetësuar. Dhe kjo ghithashtu ndodh dhe me burrat.Në qoftë se një burrë është i besueshëm,besnik ,i ndershëmdhe i aftë qe ruajë konfidencat,dhe në qoftë se ai është dhe inteligjent,gjë për të cilën i japin shumë rëndësi,atëherë dhe pikërisht vetëm atëherë ai ai ka të gjitha cilësitë që të hipnotizojë një grua. Një vështrim nga një grua inteligjente ka një efekt të madh, por një grua inteligjente mund ta shfaqë këtë fuqi për një burrë inteligjent.Ajo do të shikojë një burrë jo inteligjent në të njëjtën mënyrë sikur të shikonte një mur bosh. Kjo gjë është përtej fuqive të saja.Vështrimi i saj është i fishkur sikur i zbrazur në ujë.  Por sytë e një burri inteligjent, bukuria në të, do ta tërheqë shumë atë.Ai është një fenomen i heshtur.Ne e quajmë atë pasion.Është një bekim hyjnor që buron nga dashuria e Allahut,nga dashuria e madhe dhe e thellë për Allahun. Ajo do të riprodhohet shumë atje, sipër në parajsë.Por Allahu i jep besimtarëve shijim paraprak për to që ta njohin Atë.Është si një bekim i dhuruar që ta kuptojnë intensitetin e kënaqësisë që do të kalojnë në xhenet.Gjithçka komplet do të kalohet , në tërësi në parajsë.Por një besimtar ka fuqinë që ta kalojë atë,sipas shkallës së besimit të tij ,me fjalë të tjera  të afrohet me gjëndjen që ai do të jetë në Parajsë. Dhe kjo do të jetë gjëja më intensive dhe e gëzueshme .Kështu që ai kurrë nuk do të mendojë që të divorcohet.As që do të mendojë të flakë një grua rrugëve për shkak se ajo është e plakur. As që do të mendojë për marrëdhënie të ashpra,të rrepta për shkak se  i kanë mbaruar paratë. Ajo gjithmonë do të duhet, ska rëndësi se çfarë.Ajo mund të sëmuret me të ftohur apo gripë apo të sëmuret vërtet shumë.Njerëzit e sëmurë mund të gjejnë vetveten në nevojë të skajshme.Por ai do ta trajtojë atë me dashuri, mëshirë dhe dhembshuri. Dhe ai do të jetë me të përgjithmonë në Parajsë.Është krim nga ana e gruas të lakmojë paranë, tërheqjen fizike,famën apo pozitën shoqërore dhe ta humbë vetveten te to.Askush nuk do të çuditet se nga vijnë të gjithë këto vuajtje.Njerëzit mund të imagjinojnë veten e tyre si shumë të zgjuar por,ato nuk mund të bëjnë asgjë për ta ndihmuar vetveten për të dalë nga kjo vuajtje.
 


2010-07-06 06:59:46

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top