Disa Sekrete të Kur'anit

Shkarko Librin

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentet

Kapitujt e librit

< <
1 / total: 37

PËRMBAJTJE

 

Parathënie

Allahu i përgjigjet lutjes së secilit lutës 

 Allahu e rritë bekimin e Tij mbi ata që janë mirënjohës

 Sekretet e besimit në fatin e njëriut dhe vendosja e besimit në Allahun

 Në çdo ngjarje ka të mira

 Allahu turbullon të kuptuarit e jobesimtarëve

 Allahu shpërndan kuptim në ata që i frikohen Atij

 Ata që bëjnë mirë gjejnë mirësinë

 Në fytyrat e besimtarëve ka shkëlqim, ndërsa në fytyrat e jobesimtarëve ka turprim

 Sekreti që Allahu i fshin punët e këqija 

 Qëllimi i shenjët në shpenzimin në rrugën e Allahut

Efekti i punëve të mira dhe fjalëve të mira

Sekreti që Allahu i pajisë njerëzit me vend

 Allahu sigurisht i ndihmon atyre të cilët e ndihmojnë fenë e tij 

 Përçarjet shkaktojnë humbjen e fuqisë 

 Vetëm në përkujtimin e Allahut zemrat gjejnë kënaqësi

 Dinakëria E Djallit Është E Dobët

 Dëgjimi i shumicës e largon njëriun nga udha e drejtë 

 Sekretet në zgjerimin dhe zvoglimin e bekimeve

 Bindja ndaj të dërguarit është bindje ndaj Allahut

 Një numër i vogël i besimtarëve mund ta mposht shumicën jobesimtare

 Allahu e bënë fenë e Tij më të lartë kur ndonjëri e adhuron vetëm atë 

 Jeta e kësaj bote është në fakt shumë e shkurtër

 Në zemrat e jobesimtarëve Allahu hedh frikë

 Urtësia dhe fjalimet bindëse janë bekime nga Allahu

 Njëriu gjithashtu do të përgjigjet për mendimet dhe qëllimet e tij 

 Allahu është Ai i Cili vendos dashurinë në zemërat e njerëzve

 Vdekja e besimtarëve dhe jobesimtarëve nuk do të jetë e njëjtë

 Lutja e largon njëriun nga e keqja

 Ata që janë mbytur në rrugen e Allahut nuk janë të vdekur

 Allahu është Dhuruesi i nderit

 Sekretet e zbulimit të rrugës së drejtë

 Uni (epshi) i njëriut urdhëron punë të këqija

 Sekretet e begatisë dhe pasurisë të caktuara për njërëzit

 Sekreti se pse Allahu nuk i dënon menjëherë jobesimtarët

Përfundim

1 / total 37
Ju mund të lexoni librin e Disa Sekrete të Kur'anit Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top