ISLAMİ: DRİTA QË NDRİÇON BOTËN

Ky film prej 45 minutash, i përgatitur me imazhe të pashembullta, me harta tre-dimensionale të krijuara në kompjuter, muzikë madheshtore, të mrekullueshme dhe një komentim të fuqishëm, përshkruan se si qysh nga koha e Profetit tonë Muhamed (paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të) Islami ka mësuar mëshirën dhe tolerancën dhe ka nxitur vënien në punë të arsyes, shkencës, mençurisë dhe artit. Titujt kryesorë të këtij filmi janë:

  1. Përmbysja e Idhujve
  2. Toleranca, Drejtësia, dhe Mëshira në Islam
  3. Islami: Burimi i Shkencës Moderne
  4. Qytetërimi i Lartë Islam

Kurt ë ndiqni këtë film do ta shihni se si, duke filluar që nga Arabia, Islami u përhap në gjithë Lindjen e Mesme, Afrikën Veriore dhe Spanjë, duke ndërtuar kështu një nga qytetërimet më të shkëlqyera në botë dhe se si kjo ngritje kulturore u bazua mbi vlerat morale të Kur’anit. Ashtu siç e thotë edhe prezantuesi i filmit, ju do të dëshmoni se si drita e Islamit ndriçoi gjithë botën.

2008-08-27 16:12:01

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top