VLERAT E SHKËLQYERA MORALE TË BESİMTARËVE -2

Uniteti, devotshmëria, dashuria, afeksioni, mëshira, vetësakrifikimi, besimi...Solidariteti, miqësia, ndihma reciproke, falja, paanshmeria, besueshmeria, besnikëria, shqetësimi dhe mbrojtja ndaj të tjerëve...

Shumica e njerëzve shprehin dëshirën e zjarrtë për cilësitë e vlerave të larta morale sa herë që u jepet rasti. Ata ankohen se nuk kanë mundur t’u afrohen vlerave të tilla morale, të cilat do t’i dëshironin aq shumë. Në të vërtetë, vlerat morale të larta janë bëhen të mundura vetëm vetëm duke iu friksuar Zotit dhe duke ndier devotshmëri të thellë ndaj Tij. Për këtë arsye, vetëm besimtarët e sinqertë janë ata të cilët i praktikojnë këto virtyte në jetën e tyre.

Në Kur’an ka shumë vargje që bëjnë fjalë për jetën e përditshme dhe marrëdhëniet shoqërore. Besimtarët përpiqen të venë në jetë këto vlera morale të larta, të cilat i ka shpallur Zoti në Kur’an në çdo moment të jetës së tyre. Nuk ka rëndësi se në çfarë rrethanash mund të gjenden, ata kurrë nuk bëjnë lëshime në shfaqjen e këtyre vlerave. Në këtë film ju do të bëheni dëshmitarë të vlerave të shkëlqyera morale të besimtarëve.

2008-08-25 14:43:24

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top