SHKENCA ËSHTË KUNDËR DARVINIZMIT, KUNDËR ATEIZMIT

SHKENCA ËSHTË ARMIKU I DARVINIZMIT. SHKENCA ËSHTË KUNDËR DARVINIZMIT. SHKENCA ËSHTË ANTI –KOMUNISTE DHE ANTI –MARKSISTE. SHKENCA SHKATËRROI MENDIMET ATEISTE, MARKSISTE DHE DARVINISTE.Është në sajë të shkencës që mashtrimi Darvinist u shkatarrua, u shemb. Është shkenca ajo që i dha goditjen përfundimtare dhe më të madhen teorisë së Darvinizmit. Shkenca ka mposhtur gënjeshtrën më të madhe që iu është sugjeruar publikut për vite të tëra. Shkenca ka shkatarruar themelet e filozofise ateiste. Shkenca e shkatarron dhe e përbalt Darvinizmin kudo dhe kurdoherë që ai shfaqet, kurdoherë që ai bëhet një çështje koheherente dhe sa herë që ai të shfaqet.  Kështuqë, SHKENCA ESHTE ANTI –PAGANE.

Shkenca e çrrënjos mendimin pagan, fetë dhe ideologjitë superstigjose. Kështuqë, shkenca është NJË NGA DHIMBJET MË TË FORTA PËR DARVINISTËT. Të shfaqurit e Darvinizmit si shkencë është pjesë e lojës së shëmtuar që është luajtur në mbarë botën. Sistemi i anti –krishtit kishte nevojë për një fe të re me qëllim që të shkatërronte besimin ndaj Allahut në  mbarë botën (I Lartëmadhëruar qoftë ALLAHU) dhe kështu që perdori metodat më efektive të hipnozës shumë vite më parë përmes përdorimit të shkencës. Sistemi i anti –krishtit mundi të shkatërrojë dhe të mashtrojë njerëzit ,arriti në të tërë botën dhe zuri vendet kyçe në sistemin e arsimit duke përdorur shkencën për mashtrimin e tij . Për më tepër ai mundi ti realizonte të gjitha pretendimet falso në emër të shkencës. Masa e hipnozës e aplikuar nga sistemi i anti-krishtit në të gjithë botën është përhapur dhe shtrirë në emër të shkencës.

 

Shkenca që konsiderohej të ishte një aleat shkatërroi Darvinistët. Darvinistët nuk menduan se shkenca do tu shkaktonte atyre kaq shumë dhimbje kur ato egërsisht po u ingranonin me  mashtrimin shkencor . Ato u shokuan kur zbuluan se vetë shkenca i shërben fese. Ato u tronditën kur shkencëtarët më të mëdhenj të botës deklaruan besimin e tyre në Allahun. Ato u përpoqën që të mbërtheheshin fort në falsitetin që ta përdornin shkencën që të mashtronte njerëzit, por ato e humbën kontrollin e tyre. Ato pakësuan zërat e tyre të pashpresë. Ato e panë me sytë e tyre se si shkenca ka mbytur dhe shkatarruar Darvinismin, Marksizmin, komunizmin dhe të gjitha ideologjite e tjera.Darvinizmi pësoi humbjen më të madhe në sajë te shkencës. Shkenca që konsiderohej të ishte një aleat shkatërroi Darvinistët.

Një nga zbulimet më të mëdha që ka dalë në shesh me zhvillimin e shkencës në shekullin e 21-të është kjo:Shkenca përkrah muslimanët e sinqertë.Allahu tërheq vëmendjen për mushkonjën, (Sura al-Baqara, 26), bletën, (Sura an-Nahl, 68), yjet që lëvizin në orbitë (Sura adh-Dhariyat, 7), anijet që lundrojnë në detra (Sura al-Hajj, 65)  Allahu  tërheq vëmendjen për gjethet që shëndrohen në jeshileb(Surat al-An‘am, 59) dhe shtatë shtresat e qiellit (Surat al-Isra’, 44). Allahu i thërret besimtarët që të tregojnë kujdes rreth ketyre shenjave që të çojnë dhe të udhëheqin drejt besimit ne Kur’anin e shpallur nga Allahu. Qeniet njerëzore zbuluan thellësinë e këtyre sistemeve vetëm në sajë të shkencës.

Ështe shkenca, e cila na informon ne, se si mushkonja vendos gypin e saj duke përdorur metoden e narkozës dhe strukturen molekulare te materialit ku narkoza lokale zhvillohet. Mrekullia e fotosintezes në gjethet jeshile, ligjet fizike të ujit që lejojnë anijet që të lundrojnë, dhe trupat e mëdhenj qiellore të varura në qiell te cilët kurrë nuk e humbasin ekuilibrin  (vetëm me lejen eAllahut), jane faktet që shkenca na tregon neve. Shkenca provon gjithcka që është në KUR’AN. Kështuqë ,një person që është në gjëndje të mendojë me ndërgjegjen dhe mëndjen e tij ose të saj menjëherë e kupton ekzistencën e Allahut qoftë dhe nga një shembull i vetëm në Kur’an. Për këtë arsye madje dhe nga një mushkonjë të dhënë si shembull në Kur’an është e mjaftueshme per të pasur besim në Allahun e Gjithpushtetshëm.  Allahu e shpall në ajete si më poshtë:

 

2:26. All-llahu nuk ngurron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkojë a diçka ëdhe më e imët se ajo. Për sa u përket atyre që besuan, ata e dinë se ai (shembull) është i vërtetë nga Zoti i tyre, ndërsa ata të cilët mohuan do të thonë: “C’dëshi All-llahu më këtë si shembull?” Ai me të humb shumë, e po më të udhëzon në rrugën e drëjtë shumë, po më përjashtim të atyre që janë jashtë rrugës, Ai me të nuk humb tjetër.

22:73.    O ju njërëz, ja një shëmbull, veni vëshin pra: Vërtet ata që po i adhuroni në vënd të All-llahut, ata nuk mund të krijojnë asnjë mizë, edhe nëse tubohen të gjithë për të, e po ashtu, nëse miza ua rrëmbën atyre ndonjë send, ata nuk do të mund ta shpëtojnë atë prej saj. I dobët është edhelutësi edhë i luturi. (Surat al-Hajj, 73)

 

Shenjat që të cojnë në besim janë dhuratat të provuara  nga shkenca. Allahu e bën shkencën një instrument për të na treguar neve Madhështinë, Pushtetin dhe Fuqinë e Tij. Ai është, Allahu Zoti i gjithçkaje ,Ai i cili krijoi shkencën dhe gjithçka që shkenca zbulon.

Darwinistët tani janë në gjendje shoku të rëndë.Për çudinë dhe habinë e tyre, ato kanë ndeshur në faktin se shkenca është anti-pagane dhe  anti-Darwiniste. Shoku gjithashtu ka qenë shumë i dhimbshëm për to. Kjo është dhimbja më e madhe që Darvinistët kanë pësuar për 150 vite .Fakti se të gjithë ato që kanë kuptuar shkencën dhe janë përfshirë në zbulimet shkencore janë revoltuar dhe ngritur krye kundër Darvinstëve, ka rritur dhe çoroditur dhimbjen e tyre. Fakti se shkenca i shërben Islamit e ka rritur dhe më shumë këtë dhimbje Si humbës ,ato kanë përdorur jashtëtokësorët si shpëtimtarët në turpin e tyre. Ky është sistei i anti- krishtit,I cili kishte hipnotizuar njerëzit për  150 vite me rradhë .  

Shkenca ekspozon ekzistencën e Allahut të Gjithpushtëtshëm në të gjitha degët e saj. Shekulli I 21-të do  të jetë shekulli i zbulimeve dhe i disfatës  më të madhe të Darvinistëve.


2010-10-27 20:21:08

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top