EMRI I HAZRETIT MEHDI (AS)

Hadithi i Profetit (saas) thekson se emri i Hazretit Mehdi (as) do të jetë i i pajtueshëm me atë të Profetit tonë (saas) dhe se emri i babait të Hazretit Mehdi (as) do të jetë i i pajtueshëm me atë të babait të Profetit tonë (saas)

 

Sipas raportimeve të Abu Daud dhe Tirmidhi nga Ibn Masud, Resulullah (saas) thotë: “emri i tij do të jetë i i pajtueshëm me timin
dhe se emri i babait të tij do të jetë i i pajtueshëm me atë të babait tim
...”1

“Sikur qoftë një ditë ti mbetet kësaj bote,Allahu sigurisht do ta zgjasë atë ditë deri në ardhjen e një njeriu “Hazret Mehdi (as)e nga Ehli el-Bejt emri i të cilit do të jetë i i pajtueshëm me timin.” –transmetuar nga Ahmed Ibn Hanbal Musnad.

Sipas raportimeve të Abdullah Ibn Umar (ra) ;
Resulullahu (saas) thotë:“ bota nuk do të përfundojë derisa një njeri nga Ehli el-Bejt im Hazret Mehdiu (as) emri i të cilit do të jetë i i pajtueshëm me timin të imponojë rregullat e tij në të gjithe Arabët.”

Sipas një transmetimi tjetër ,ai thotë: “Sikur qoftë një ditë ti mbetet kësaj bote,Allahu sigurisht do ta zgjasë atë ditë deri në ardhjen e një njeriu Hazret Mehdi (as)e nga Ehli el-Bejt emri i të cilit do të jetë i i pajtueshëm me timin.Ai do ta mbushë botën e cila më parë ishte mbushur me mizori dhe shtypje,me të vërteta dhe me drejtësi.” –transmetuar nga Tirmidhi, Abu Daud, Nasai, Bayhaqi dhe Abu Amr Ad-Dani.

Përsëri sipas Abdullah Ibn Umar (ra) ai thotë:
“Bota nuk do të përfundojë derisa një njeri nga Ehli el-Bejt im Hazret Mehdiu (as) emri i të cilit do të jetë i i pajtueshëm me timin të vendosë dominimin(në tokë)). Ai do ta mbushë botën e cila më parë ishte mbushur me mizori dhe shtypje,me të vërteta dhe me drejtësi.” – Transmetuar nga Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn At-Tabarani “al- Mu’jam As-Saghir.” Për ta përforcuar, Tirmidhi’s “Al-Jami”dhe Abu Daëud’s “Sunan”e transmetuan këtë hadith pak a shumë kështu,me pak ndryshime të vogla.


[1e Shenjat e Fundit Të Botës, Shpalosur në Botimin ë 9-të, faqe. 159-160


Hadithi përforcon se këta emra do të jenë të “pajtueshëm me njëri tjetrin.”Me fjalë të tjera, njeriu duhet ta kuptojë se Hazreti Mehdiu (as) nuk do të quhet drejtpërsëdrejti “Ahmed apo Muhamed,” dhe as babai i tij të ketë emrin “Abdullah.” (Allahu e di të vërtetën.)

Ahmed Muhamed Hazret Mehdi (as) është emri të cilin Allahu do t’ia japë atij që do të vijë në fundin e kohrave. Resulullahu (saas) e ka raportuar atë emër.Me fjalë të tjera, emri i tij i lindjes nuk do të jetë “Ahmed Muhamed Mehdi.” Ky është një emër që do t’i jipet atij nga Allahu.Profeti jonë (saas) nuk thotë “emri i tij do të jetë i njëjtë me timin” në hadith; ai thotë “ai do të jetë i pajtueshëm me emrin tim.” Në të njëjtën mënyrë, ai thotë, “Emri i babait të tij do të jetë i pajtueshëm me emrin e babait tim.” Ka një shenjë dhe një sekret në të.

Ne gjithashtu duhet ta konsiderojmë këtë. Në qoftë se dikush nuk dëshiron që fëmijët në familjen i tij që të jenë Hazreti Mehdiu (as) ai mund të parandalojë me sa duket që ato të jenë Hazreti Mahdi (as) duke i dhënë atyre një emër tjetër. Në të njëjtën mënyrë,ai ka mundësi me sa duket të garantojë se ky djalë mund të jetë Hazret Mehdiu (as) duke e quajtur atë “Ahmed Muhamed.” Ajo është totalisht dhe lehtësisht e qartë jologjike. Allahu ka zgjedhur personin të cilin Ai dëshiron në pashmangësi dhe i ka quajtur “Ahmed Muhamed Mehdi.” Disa qenie njerëzore të quajtur ose jo me atë emër nuk mund ta ndryshojnë aspak situatën dhe paracaktimin.

 


2010-07-21 01:08:20
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top