KOHA NE TË CILËN NE PO JETOJMË ËSHTË FUNDI I KOHËRAVE,NË TË CILËN TË GJITHA TORBULLIRAT E NJERËZVE NË TË KALUARËN ,PO KALOHEN MENJËHËRË,APO EKSPERIMENTOHEN NJËHERAZI

Si pjesë e asaj  çfarë Allahu i Madhërishëm ka premtuar ,të gjithë  popujt të cilët kanë jetuar ,janë paralajmëruar.Me lejen e ALLAHUT ,secilit popull i’u   është dërguar një i dërguar ,që t’i tregojë  atyre për ekzistencën  dhe fuqinë e Zotit tonë ,dhe që të gjithëve i’u  janë treguar  provat e Krijimit.Si pjesë e ligjit te ALLAHUT ,nga secili popull kanë dalë udhëheqës mosbesimtarë për të kundërshtuar  dhe iu kundërvënë Profetët dhe dërguesit për të mohuar ekzistencen e Allahut të Lartësuar,me gjithë fuqinë e tyre.Allahu  i Madhëruar na tregon per këte në KUR’AN.
 
Elitat të cilët mohuan Allahun në shoqëritë në të cilat bota e fesë predikohej,ashtu sic përshkruhet në Kur’an,kishin karakteristika të ndryshme në secilën shoqëri .Pabesimtarët nga nga populii profetit Sali (a s)Themud (a s) konsistonin në mashtrime për interesin personal të cilët vidhnin në peshë dhe në matje,ndërsa femohusit e popullit të Profetit Lut (a s)  paturpësisht u përfshin në perservitetin seksual dhe  homoseksualitetin.Ndërsa dëgjonte Profetin Musa (a s) të predikonte fjalën ,Faraoni ishte i bindur se ai ishte si ushtarikisht dhe nga gjendja sociale më i forti dhe kokëfortësia e tij dhe ndjenja e superioritetit e çuan atë dhe pasuesit e tij në mohim,Profeti Ibrahim (a s)u hodh në flakë nga fisi i tij femohues dhe pagan të cilët refuzuan ta dëgjonin atë.Allahu i Gjithpushtetshëm i ka vendosur të gjithë profetët në vështirësi si pjesë e sprovimit.Shumë profetë u ndoqën ,u dëbuan padrejtësisht nga toka e tyre ,u arrestuan e madje u martirizuan .Por  Profetët dhe besimtarët kanë qenë superiorë  në këndvështrimin e Allahut .


Ato të cilët  kanë vendosur gracka injorantësh për Profetët kanë vuajtur gjithmonë  një ndëshkim të tmerrshëm,si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër.

Ky është ligji i Allahut të Gjithëpushtetshëm.Kjo luftë e madhe intelektuale  ndërmjet besimtarëve dhe pabesimtarëve do të zgjasë,si pjesë e sprovimit dhe me lejen e Allahut deri në ditën e Gjykimit.

 Por  Allahu ka krijuar periudhën  deri në ditën e Gjykimit  ,në Fundin e Kohrave me fjalë të tjera ,të jetë ndryshe në të gjitha kohërat. Ashtu si është shpallur në ajete Kur’anore dhe  hadithin e besueshëm,kjo periudhë do të jetë periudha më e  zvetënuar,e prishur  në historinë e botës,kur pabesimtarët shkojnë nëpër ekstreme në të cilat kurrë nuk kanë qenë më parë,kur ata hapur  mohojnë Allahun  dhe kur perseviteti dhe veset e të gjitha llojeve kanë arritur majat.Numri i besimtarëve do të  jetë shumë i vogël dhe pamençuria dhe rebelimi injorant i pabesimtarëve kundër  ZOTIT tonë të Gjithëpushtetshëm ,do të vazhdojë derisa Hazreti Mehdiu( a s)  dhe Profeti Isai ( a s)    së bashku   të përhapin vlerat morale Islamike  dhe t’i parandalojne këto vese. Ky rebelim ,pervesion dhe papërmbajtje,çrregullim  do të jetë kaq i përhapur , i turpshëm ,i përkrahur  sa që  mohimi zhurmëmadh i ALLAHUT dhe i të të gjitha llojeve të veseve të këqija do të duket normal ,i zakonshëm .Allahu Gjithëpushtetshëm  ka dhënë lidhjet e gëzuara se si Hazreti Mehdiu( a s)   dhe Profeti  Isa( a s)    do të jenë udhëzues  për të dalë nga ky kolaps i madh  fundit të botërave.     Deri në fundin e botrave ,ku skena është  një kolaps moral,global dhe gjithëpërfshirës,të gjithë perversionet do të zënë vënd në një mënyrë shumë intensive dhe gjithçka në të njëjtin moment dhe artistikisht do të bëhet nje stil jetë, Allahu  I Gjithëpushtetshëm do të dërgojë Hazretin Mehdi ( a s)   dhe Profetin Isa( a s)     të cilët do të t’ia dalin të përballojnë dhe të eliminojnë këtë ves të tepruar global. Fundi i Kohrave do të ,me lejen e Allahut,largojë ,shporrë botës të gjitha ato ide dhe sisteme falso dhe do të jetë instrumenti  në fenë sublime ,madhështore të ALLAHUT për të parandaluar boten. Zoti ynë shpall në një  ajet sesi  me rikthimin  në Tokë të Profetit Isa (a s ) nuk do të këtë asnjë person të vetem qe të mos besojë në të. :

4:159.    Nuk ka asnjë nga ithtarët ë librit vetëm se ka për t’i besuar atij (Isait) para vdekjes së vet, e në ditën ë gjykimit ai dëshmon kundër tyre. (Sura en-Nisa, 159)

Deri në atë kohë, Allahu Gjithëpushtetshëm do ta vendosur Hazreti Mehdiu( a s)     në një sprovë disi të vështirë.Sfera e luftës e Hazreti Mehdiu( a s)   do të jetë në këtë aspekt i ndryshëm nga ai i Profetëve në të kaluarën.

Hazreti Mehdiu( a s)  është  dërguar si një udhëheqes fetar  në të githë botën e jo vetëm i një komuniteti.Në kohën e tij bota do të jetë me  e degjeneruar  dhe e shkatarruar se në të kaluarën këta vështirësi që i kanë ndodhur të gjithëve  do ti bien dhe Hazreti Mehdiu( a s) , të gjitha së bashku.

Hazreti Mehdiu( a s)  do të bëjë një luftë intelektuale ,jo vetëm ndaj aspektit të  prishur të shoqërisë ,por ndaj të gjithë çrregullimit intetlektual ,degjenerimit ,veseve të këqija dhe pabesimit.Koha e tij do te jetë ajo në të cilën një një numër I madh i njerëzve që që kanë adoptuar perversionin si  një mënyrë jetese apo madje si një ideologji ,do të vënë në punë të të gjithë mjetet e tyre materiale,intelektuale dhe ushtarake ne dizpozicion te tyre për të luftuar Hazretin Mehdiu( a s). Kjo klimë e vështirë do të jete e krijuar  veçanerisht për ato individë të shenjtë në Fund të Kohërave.  Darvinizmi Eshtë Burimi  I Kolapsit të Tmerrshëm Moral që do të Ndodhë  në Fund të Kohërave

Periudha në të cilën ne po jetojmë përkon ,në cdo detaj ,me Fundin e Botës,në hadith që e ka thënë Profeti ynë (saas). Ne mund të kuptojmë se sa e gjerë dhe intensive kulmi i testimit apo sprovës, do të jetë duke gjykuar nga kushtet e rënda dhe të vështira të kohës sonë .

Kjo kohë do të jetë pjesa më  e madhe e popullit tërësisht do të braktisë  virtyte të tilla morale si mirësia ,ndershmëria, të treguarit të së vërtetës,falja,drejtësia,kompasioni,përmallimi,dhe nderi. Në kohën në të cilën ne po jetojmë,njerëzit po bëjnë një jetë letrare  jashte vlerave ,të sëmurë  me vese oportunizmi jashtërregullave dhe apatike. Ata e kanë besuar gënjeshtrën se asnjë nuk mund të mbijetojë  pa qenë cinik dhe i paedukur ,dhe madje i kanë bindur dhe të tjerët për këtë. Filozofia imorale e jetës është padyshim e bazuar në Darvinizmin.. Darvinismi  është një besim që së pari u shtri dhe u përhap  ndërmjet Egjiptianëve të lashtë dhë të Suumerianeve.Rebelimi kryeneç  i  Faraonit ndaj Profetit Musa( a s) buron nga vendosja e Darvinizmit.

Faraoni shpallte se jeta u shtri spontanisht nga balta e Nilit.Ai besonte se vetëm cështja kishte ekziztencën absolute dhe kështu imagjinonte se  pushteti dhe dominimi i botës   ishtë dhënë vetëm atij nga Allahu  i jepte atij superioritet mbi çdo krijesë. Si një nga pabesimtarët ekstrem të asaj kohe ,ai iu kundërvu Profetit Musa ( a s) .Gjatë gjithë jetës së tij ,faraoni kurrë se braktisi besimin e tij heretik,që e bëri atë një pabesimtar mjaft te egër sa që kërcënonte jetën e Profetit Musa( a s). Por në fund të  të jetës së tij ,kur ai e kuptoi  më në fund fuqinë e pafundme të Allahut,ai deklaroi se besonte. Allahu  e qartëson këtë në Kur’an në ajetet e mëposhtme:

10:90.    Ne i kapërcyem beni israilët përtej detit, e faraoni dhe ushtria e tij i ndoqi mizorisht dhe armiqësisht derisa e përfshiu atë përmbysja, e ai tha: “Besova se nuk ka zot tjetër pos Atij që i besuan beni israilët, edhe unë jam nga muslimanët!”

10:91.    Ti tani beson, ndërsa më parë kundërshtove dhe ishe njëri prej shkatërruesve!

10:92.    Sot po të shpëtojmë ty (po të nxjerrim prej detit) me trupin tënd (të vdekur), që të shërbesh si argument për ata që vijnë pas teje. Vërtet, ekziston një shumicë njerëzish që nuk hulumtojnë argumentet Tona. (Sura Junus, 90-92)


Faraoni imagjinoi se ai mund të  fitonte  shpëtimin duke thënë se ai besonte në momentin e vdekjes. Allahu Gjithëpushtetshëm e ruajti në formën material,trupore ,me të cilën ai besonte se kishte një ekzistencë absolute,në botrat e tjera,ia ruajti trupin e tij fizik.. Faraoni imagjinonte se për s’do të kishtë fund,ai nuk vlerësoi dhe nuk u lidh me eksiztencën  sublime dhe të pafund të Allahut por sipas ndjenjave të tij të superioritetit ,mendjemadhësisë adhuronte zotra falso .Dhe në luftë ,përplasje komplekse me besimin e tij ,trupi i tij fizik është ruajtur ,konservuar si një material unik  dhe paralajmërim për njerëzit pauses. Kjo gjë përbën dhe shfaq dhe një tjetër mrekulli tjetër të  Allahut.

Darvinismi, në të cilin Faraoni besonte  dhe i referohej si e vetmja forcë eksistuese,është shpërndarë sot në të gjithë botën dhe është  një   tezë që tani sundon botën.Njerëzit në shumë shtete të botës janë mësuar qysh në moshë të vogël se e gjithë jeta erdhi vetëm rastësisht.Kudo që ato shkojnë, ato rriten me idenë falso të pemës gjenealogjike se  majmunët gradualisht  u kthyen në njerëz  dhe kjo indroktinë vazhdohet gjatë gjithë kohës në televizor,në shkolla ,gazeta,kinema madje në filmat vizatimore dhe në reklamim. Kur ato rriten dhe shkojnë në universite dhe nisin karierën e tyre,dhe kur më në fund shohin dhe kuptojnë fytyrën e vërtetë të Darvinizmit,atëherë pikërisht aty fillon një politikë e turpërimit që kanë dhe bëjnë çdo përpjekje për  ta refuzuar Darvinizmin. Refuzimi i Darvinizmit është i ndaluar sipas ligjeve të shtetit në fjalë.Nëse një person e mohon atë,ai menjëherë hiqet nga puna e tij,duke humbur kështu të gjitha mjetet financiare,ai përjashohet,veçohet  nga shoqëria dhe menjëherë humbet të gjithë njerëzit përreth tij,statusin e tij social dhe madje ato njerëz për të cilët ai mendonte se i kishte miq. Kjo gjë tregon dominimin fals ,të rremë të diktaturës së Darvinizmit që ka mbërthyer kështu çuditërisht botën.  Ky dominim i rremë  është burimi  i të githë ideve ,tezave  në Fundin e Botrave . Për këtë arsye dijetari  Islamik Bediüzzaman Said Nursi  thotë se detyra e parë e Hazret Mehdi (a s)  do të jetë të eliminojë ,në planin intelektual, Darvinizmin  dhe materializmin:

Dhe ai [(Hazret Mehdi (as)] do të ketë tre detyra kryesore;  e para atë shpëtojë besimin,në një mënyrë të tillë sa që të heshtë kompelt filozofia materialiste  që është përhapur  tek njerëzit nën influencën e shkencës dhë të filozofisë përmes the scourge e  Darvinismit, materializmit  dhe  ateizmit. Të mbrojë njerëzit nga herezia…. (Emirdag Addendum, faqe. 259)

Në Fundin e Botrave ,pjesa me e madhe e njerëzve kanë vuajtur një kolaps të tmerrshëm moral për shkak të presionit të Darvinismit  Kjo periudhë në  të cilën vdekja ,luftrat , persekucioni, ekstremismi and imoraliti   janë bërë të  duken kaq të ligjshme  dhe janë shpërndarë gjërësisht, ,vë në dukjë bazën e tërë morale të Darvinizmit. Derisa njerëzit të besojnë se ato supozohen të  kenë origjinën nga kafshë tdhe verbërisht besojnë në gabimin  “ se i forti e shtyp të  dobëtin,” si  ide themelore  Darvinismit,  dhe ato e adaptojnë  dhe këtë në jetën e tyre sociale.

Si konkluzion, Darvinismi është   shkaku rrënjësor i  parregullsisë,pandershmërisë, i oportunizmit, të interest vetjak , të pasigurisë armiqësisë dhe mungesës se humanizmit. Kjo është përshkruar në detaje në sektoret vijues në të cilat diskutohet kolapsi moral i Fundit të Botrave.

 


2010-05-16 15:00:11

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."