TERRORI NUK MUND TË ÇRRËNJOSET ME DËNIM

Edhe sot, shumë vende jetojnë nën kërcënimin e vazhdueshëm të terrorizmit. Ky kamxhik, i cili i ka mbijetuar për shumë kohë në tërë botën, ende dërgon drejt vdekjes shumë burra, gra e fëmijë të pafajshëm, fshatarë e ushtarë pas pritave dhe kurtheve dinake. Masat parandaluese të ndërmarra kundër këtij kamxhiku kurrë nuk ka dhënë zgjidhje të përhershme. Vendet që ende vuajnë nga kamxhiku i përgjakur i terrorit aplikojnë taktika të njëjta dinake edhe sot.

Sulmet qyqare dhe terrori i shkaktuar sot në tërë botën janë dënuar vazhdimisht me të madhe dhe çdo dhunë e shkaktuar është nëmur. Por, sa vlen dënimi i vazhdueshëm i terrorizmit? Kur dënimi i terrorizmit ka paraqitur zgjidhje të përhershme të vendeve ndaj të cilave janë bërë sulme të tilla? A ka parandaluar ndonjëherë ky dënim sulmet e reja terroriste? Kritika të zbehta verbale ndaj terrorit nuk paraqesin fare zgjidhje, bile ndoshta është edhe reaksioni më i dobët që mund të i bëhet sulmeve të tilla. Reagim i vërtetë ndaj terrorit kërkon nismë të vërtetë, një veprim të rrënjosur thellë kundër ideologjisë së terrorit, nëse dëshirohet që të çrrënjoset terrorizmi përgjithmonë. Kjo nismë mund të bëhej e mundur vetëm atëherë kur thahet moçali ku ushqehet komunizmi.  

Terroristët kanë një filozofi. Kjo filozofi është materializmi dialektik dhe është bazuar tërësisht në darvinizëm. Kjo filozofi do të zgjasë dhe vazhdojë të ushqejë këtë kamxhik të terrorizmit për derisa darvinizmi nuk çrrënjoset dhe nuk i jepet fund marksizmit dhe materializmit. Është shumë qenësore që kjo filozofi të çrrënjoset dhe njerëzit të arsimohen kundër themelit të saj, darvinizmit.
Është gabim trashanik të dënohet terrori dhe humbja e viktimave në njërën anë por edhe të mësohet darvinizmi nëpër shkolla në anën tjetër. Arsimimi darvinist shërben vetëm për të përforcuar terrorin komunist. Duke qenë i vetëdijshëm për këtë gjë, por duke qenë indiferent në faktin se darvinizmi është përbërës i origjinës së ideologjisë komuniste dmth. të qëndruarit indiferent edhe në vetë terrorizmin. Asgjë nuk mund të arrihet me kundërshtimin me gojë të terrorizmit derisa ende në shkolla mësohet për darvinizmin.
Ideologjia darviniste bazohet në një teori të vjetruar që ka shkaktuar gjakderdhje dhe mashtrimi të njerëzve përmes mashtrimeve, rrengjeve dhe gënjeshtrave për rreth 150 vjet. Të gjithë të rinjtë në shkolla duhet mësuar se kjo teori e pavërtetë është e ngritur mbi gënjeshtra, mashtrime dhe rrengjeve. Atyre duhet thënë se ideologjia e materializmit dialektik dhe baza e tij e supozuar shkencore, darvinizmi, janë besime të kota. Vetëm atëherë mund të merren masa të vërteta dhe efektive kundër terrorizmit global. Vetëm atëherë masat parandaluese mund të kenë rezultate të përhershme. Asnjë taktikë tjetër nuk mund ta ndalë këtë të keqe. Në mënyrë që të ndalet terrorizmi, arteriet e tij vitale duhet shkatërruar plotësisht dhe infrastruktura e tij të rrëzohet.
2010-03-11 20:33:35

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top