ORIGJINA E TERRORIT

(Nga intervista e drejtpërdrejtë e z.Adnan Oktar në TV Adıyaman Asu dhe TV Kral Karadeniz, 30 Nëntor 2009)

Adnan Oktar: Më lejoni tu jap pak informata lidhur me origjinën e terrorizmit. Më lejoni t’ua sqarojë rrënjët e terrorizmit PKK, të cilat nuk gjinden në mungesën e supës apo pazotësisë për tu martuar. Marksi, babai i themelimit të komunizmit, thotë, “po të mos kishte konflikte, çdo gjë do të qëndronte e pandryshuar.” Me fjalë tjera, teza dhe antiteza. Ideologjia Marksiste është se “kur një ide, apo një tezë është e popullarizuar në shoqëri, një ide diametralisht e kundërt, apo antitezë, do të shfaqet në mënyrë graduale. Prapë një ide e re, një sintezë, do të shfaqet nga bashkëveprimi i këtyre dyjave, dhe procesi i tillë do të vazhdojë në formë të tezave-antitezave-sintezave.” E ata thonë se konflikti i tillë do të vazhdojë pandërprerë.

Lideri komunistë Lenini thotë, “Përparim është lufta në mes të kundërtave.”Ai gjithashtu ka thënë: “Kur disa njerëz na fajësojnë për mizori, ne duhet të mos habitemi se përse njerëzit e tillë mund ti harrojnë edhe parimet më themelore Marksiste.” Ai thotë se mizoria është parim Marksistë. Ai e ka thënë një gjë të tillë në Pravda me 29 Tetor, 1918. Lenini ka thënë, “Ne asnjëherë nuk e kemi përjashtuar terrorin si një parim, dhe ne nuk duhet ta bëjmë këtë asnjëherë.” Edhe një fragment nga Lenini: “Disa njerëz duhet të vrasin apo ndërmarrin sulme kundër stacioneve policore, ndërsa disa të tjerë duhet të plaçkitin banka.” Në librin e tij të botuar në vitin 2005 Mbi Terrorin Teorik dhe Praktik, Lenini u thotë njerëzve të “vrasin policët, ushtarët dhe shërbyesit civil, si dhe tu venë zjarrin institucioneve zyrtare.” Dhe pikërisht ishte ajo çfarë ata bënë. “Merrni para nga arkat shtetërore; forcat revolucionare komuniste nuk do të mposhtën, përkundrazi ato duhet të shfaqën si një forcë e armatosur.” Pikërisht, sikurse PKK, për arsye se edhe ajo është një organizatë Staliniste, komuniste. “Të përhapësh frikën, duke vrarë e bombarduar njerëzit si dhe duke hedhur në ajër godinat, dhe kësisoj duke e prezantuar diktaturën komuniste në shoqëri, janë elemente të rëndësishme për ardhjen tonë në pushtet.” Me fjalë të tjera, ne nuk mund të vijmë në pushtet në ndonjë mënyrë tjetër, nënkupton ai.

Metodat të cilat sapo i ilustrova janë arsyet për ngritjen e PKK-së në lindje. Thotë Lenini: “Padyshim që ne nuk jemi kundër vrasjeve politike. Vetëm lëvizjet individuale terroriste, të ndërlidhura direkt me masën, kanë vlerë. Nëse masa ngritë vetë” thotë Lenini, “ajo nuk mund të ketë sukses.” Vladimir Ilih Lenin thotë, “Ne nuk mund të arrijmë asgjë përderisa nuk ua fusim nga një plumb në kokat e tyre kur të ushtrojmë terror”faqe 311 i botimit 35 të librit të tij. “Shteti i cili është nën hegjemonin e protektoratit është një makinë për shkatërrimin e borgjezisë.” E cila nënkupton të pasurin, kapitalin. “Diktatura është sundim bazuar drejtpërdrejtë në dhunë dhe atë jo të kushtëzuar në çfarëdo mënyrë qoftë ajo.” Me fjalë të tjera, ne nuk njohim norma kur ushtrojmë dhunë. “Diktatura revolucionare e protektoratit ekziston duke iu falënderuar dhunës të ushtruar mbi borgjezinë, nga ana e proletariatit.” Me fjalë tjera, ata AKP-në e konsiderojnë si [sundim i ligjit dhe zhvillim i partisë] parti borgjeze. Si edhe partitë tjera. Kjo është se si ata mendojë për njerëzit. “Ajo është rregull që  mbijeton dhe nuk mund të kufizohet me asnjë ligj,” thonë ata. Shiko, “ajo është një rregull që mbijeton falë dhunës së ushtruar mbi borgjezinë nga ana e proletariatit.” Përndryshe ajo nuk mund të mbijetonte, thonë ata. Ata mendojnë se dhuna është ajo që i mbanë në jetë. “Nuk mund të kufizohet me anë të asnjë ligji.” Lenini, në faqen 53 të Revolucionit Proletar, thotë se ata nuk e njohin asnjë kod legal.

Racisti Gjermanë i cili e ka mësuar Hitlerin dhe ai që e ka krijuar Hitlerin thotë: “Popujt mund të përparojnë vetëm nëpërmjet konkurrencës intensive në përngjasim me luftën për mbijetesë të Darvinizmit.” Ju mund ta vëreni ndikimin e Darvinizmit gjithandej. Mao, për shembull, thotë, “Revolucion, do të thotë kryengritje dhe rebelim, me anë të së cilës një klasë e përmbysë një klasë tjetër.” (Libri i vogël i Kuq, kapitulli 2). Lideri komunistë Trotski; “Ajo do të zgjidhej me anë të ushtrimit të dhunës në të gjitha format e saj.” Ai tregon se si ata i arrijnë qëllimet e tyre. “Terrori i kuq është arma e cila duhet përdorur kundër një klase e cila është e dënuar me vdekje dhe e cila nuk mund ta duroj atë.”Shiko, ata i kanë dënuar popujt deri në vdekje, ata kanë vendosur, dhe se terrori i kuq është arma e cila duhet përdorur kundër klasës e cila është e dënuar me vdekje dhe e cila nuk mund ta durojë atë. Pasi që ata nuk janë të padëshiruar, thonë, ne do ta bëjmë atë”. “Ne do ta ekzekutojmë vrasjen”,  thotë ai.

Prandaj, ne duhet ti luftojmë ata niveli intelektual. Ata llomotisin një mori idesh; ata i tregojnë dhe përshkruajnë idetë e tyre si dhe shkruajnë libra për to. Çfarë do të ndodhte po që se ne i lejojmë që ata ti ushtrojnë idetë e tyre, pa iu përgjigjur?

Përgjigja që duhet dhënë sigurisht se do ti nxjerrë gabimet e të menduarit dialektik dhe të gabimeve të Darvinizmit, si dhe të gjitha sistemet Marksiste dhe fashiste në një mënyrë a tjetër janë të bazuara në Darvinizëm. As fashistët e as komunistët nuk do të ngelin kur të jetë përmbysur Darvinizmi; prandaj, çështja e vetme e vërtet në Juglindje (të Turqisë) është shembja e Darvinizmit. Me fjalë tjera, po që se Darvinizmi shkatërrohet nga aspekti intelektual, komunizmi do të përmbysej si rrjedhojë e drejtpërdrejtë, dhe nuk do të ketë nevojë ta shqetësojmë vetën tonë për të. Komunizmi do të përmbysej vetvetiu. Por përderisa Darvinizmi të mbijetoj, komunizmi dhe fashizmi do të mbesin në jetë gjithashtu. Përgjigjja është në luftën intelektuale, insha'Allah. 

2010-02-27 00:43:25

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top