MP4 : Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2MP3 : Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2