DOC : JETA E PAKENDSHME E BANOREVE TE ZJARRIT NE KETE BOTE