MP4 : Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2m3u8_240p : Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2MP3 : Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2m3u8_360p : Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2