MP4 : Libri «Fanatizmi – Rreziku i errët» mund të përdoret kundër të gjithë llojeve të lëvizjeve fanatike.FLV : Libri «Fanatizmi – Rreziku i errët» mund të përdoret kundër të gjithë llojeve të lëvizjeve fanatike.MP4 FOR IPOD (edge) : Libri «Fanatizmi – Rreziku i errët» mund të përdoret kundër të gjithë llojeve të lëvizjeve fanatike.DOC : Libri «Fanatizmi – Rreziku i errët» mund të përdoret kundër të gjithë llojeve të lëvizjeve fanatike.