MP4 : Që të rrisësh një njeri cilësor, lypset të zhvillohen ide cilësoreFLV : Që të rrisësh një njeri cilësor, lypset të zhvillohen ide cilësoreMP4 FOR IPOD (edge) : Që të rrisësh një njeri cilësor, lypset të zhvillohen ide cilësoreDOC : Që të rrisësh një njeri cilësor, lypset të zhvillohen ide cilësore