MP4 : Islami është fryma e jetës. Që të mund të jetojmë, nevojitet IslamiFLV : Islami është fryma e jetës. Që të mund të jetojmë, nevojitet IslamiMP4 FOR IPOD (edge) : Islami është fryma e jetës. Që të mund të jetojmë, nevojitet IslamiDOC : Islami është fryma e jetës. Që të mund të jetojmë, nevojitet Islami